Obchod

Elektromotory skladem


Indukční elektromotory

Indukční elektromotor je jeden z nejčastěji používaných elektromotorů. Nazývá se také asynchronní elektromotor a to z důvodu, že jeho synchronní rychlost je vyšší než jeho skutečná rychlost.


Třífázový asynchronní elektromotor

Asynchronní třífázový elektromotor využívá střídavé napětí a běží na tři fáze. Jde o elektromotor, který se často využívá v různých aplikacích zejména v průmyslu. Mezi jeho hlavní výhody patří:

- velmi dobrý účiník
- vysoká účinnost
- není vyžadována složitá údržba
- pevná ale zároveň velmi jednoduchá konstrukce
- na provoz netřeba vysoké náklady
- vysoká spolehlivost
- není potřebný startovací motor protože start je samočinný

Tyto motory mají i nějaké nevýhody:

- s nárůstem zatížení klesá rychlost, stejně jako při elektromotorech se stejnosměrným proudem
- v případě, že se rychlost musí měnit, účinnost se snižuje

Jednofázový asynchronní elektromotory

Jednofázové elektromotory najdou své uplatnění zejména v domácnostech, menších dílnách či kancelářích, protože využívají jednofázové napětí, které je standardně dodáváno. Mezi jejich hlavní výhody patří to, že jsou velmi spolehlivé, cenově dostupné, jednoduše zkonstruované a jednoduše se opravují.


Synchronní rychlost indukčních elektromotorů

V první řadě si musíme definovat synchronní rychlost. Jde o rychlost otáčení magnetického pole v rotačním stroji. Je závislá na počtu pólů stroje a na frekvenci. Jak již bylo zmíněno výše, indukční elektromotor vždy běží při nižší rychlosti než jsou synchronní otáčky. Magnetické pole, které je rotující a vyrábí se ve statoru vytváří tok v rotoru, a tím rotor otáčí.


Typy indukčních elektromotorů

Existují dva typy indukčních elektromotorů a rozdělují se podle vstupního napájení:


Rozdělení asynchronních elektromotorů:
- Třífázový asynchronní elektromotor
- Jednofázový asynchronní elektromotor
- Třífázový indukční elektromotor je samočinným elektromotorem a jednofázový indukční elektromotor není samočinným elektromotorem.