Elektromotory s brzdou

Elektromotory s brzdou

Elektromotory s brzdou predstavujú trojfázové elektromotory, ktoré sú vybavené elektromagnetickou brzdou, ktorá je pevne spojená so statorovou kostrou elektromotora. Elektromagnetická brzda sa po opotrebení môže vymeniť.

Princip elektromotorů

Podstata elektrických motorů spočívá v přeměně elektrické energie na mechanickou, jinými slovy přeměna elektrické energie na pohyb. Na základě působení AC a DC (střídavého a stejnosměrného proudu) na magnetické pole se v motoru vytváří síla. Jelikož platí Ohmův zákon (U = I * R), při rostoucím odporu a udržení stejného proudu musí stoupat i elektrické napětí.

Využití elektromotorů můžeme najít v různých oblastech průmyslu, ale i v domácnostech. Běžně se využívají ve strojním a elektrickém nářadí, ventilátorech, čerpadlech, ventilátorech atd.

Elektromotory jsou tedy všude kolem nás. Základní otázkou, kterou byste se však měli zabývat je jaký typ elektromotoru je pro vás vhodný a jaké parametry a funkce by měl mít. S odpověďmi na tyto, ale i jakékoliv jiné otázky vám rádi pomůžeme. Stačí se ozvat na telefonní číslo +420 737 535 020 nebo nám napište na prodej@vyboelectric.eu.