Elektromotory s brzdou

Elektromotory s brzdou

Elektromotory s brzdou představují třífázové elektromotory, které jsou vybaveny elektromagnetickou brzdou, která je pevně spojena se statorových kostrou elektromotoru. Elektromagnetická brzda se po opotřebení může vyměnit.

Princip elektromotorů

Podstata elektrických motorů spočívá v přeměně elektrické energie na mechanickou, jinými slovy přeměna elektrické energie na pohyb. Na základě působení AC a DC (střídavého a stejnosměrného proudu) na magnetické pole se v motoru vytváří síla. Jelikož platí Ohmův zákon (U = I * R), při rostoucím odporu a udržení stejného proudu musí stoupat i elektrické napětí.

Využití elektromotorů můžeme najít v různých oblastech průmyslu, ale i v domácnostech. Běžně se využívají ve strojním a elektrickém nářadí, ventilátorech, čerpadlech, ventilátorech atd.

Elektromotory jsou tedy všude kolem nás. Základní otázkou, kterou byste se však měli zabývat je jaký typ elektromotoru je pro vás vhodný a jaké parametry a funkce by měl mít. S odpověďmi na tyto, ale i jakékoliv jiné otázky vám rádi pomůžeme. Stačí se ozvat na telefonní číslo +420 737 535 020 nebo nám napište na prodej@vyboelectric.eu.