Frekvenční měniče

Frekvenční měniče

Frekvenční měniče jsou elektronické zařízení, které přeměňují elektrickou veličinu. Úkolem frekvenčního měniče je převod střídavého proudu, který mění pevnou frekvenci na napětí, které má proměnlivou frekvenci a amplitudu. Výsledkem tohoto procesu je konverze elektrického napětí.
 
Měniče VYBO Electric jsou určeny pro standardní i těžko průmyslové aplikace. Mají moderní dizajn a jsou optimalizované pro každý pohon. Vysoká přetížitelnost, přehledné nastavení Vám zaručují optimálni chod.
 

Využití měničů v praxi

Měniče frekvence jsou schopny napájet široké spektrum zařízení např.:

  • -trojfázové asynchronní elektromotory
  • -klimatizační zařízení
  • -čerpadla
  • -ventilátory

 
Prostřednictvím změny frekvence se jednoduše může v 3-fázových motorech regulovat rychlost a točivý moment. Tato regulace nemá žádný vliv na výkon elektromotoru, ale zlepšuje jeho účinnost. Použití takových elektromotorů je velmi obvyklé v průmyslových odvětvích zaměřených na pohonné technologie.