Jednofázové elektromotory 1ALJ 230V

Jednofázové elektromotory 1ALJ

Kdy si koupit jednofázové elektromotory 1ALJ

Pro průmysl se zpravidla doporučuje používání třífázových indukčních motorů, protože třífázové motory jsou účinnější a spolehlivější z důvodu absence startovacích spínačů a kondenzátorů. Nicméně, pokud nastane případ, že třífázový motor nelze použít (kvůli nedostupnosti nebo z důvodu napájení) tehdy se doporučuje použít tyto typy jednofázových elektromotorů:

  • – motor na start kondenzátoru
  • – dvojhodnotový motor kondenzátoru
  • – motor s permanentním děleným kondenzátorem

Pro lepší pochopení fungování jednofázových motorů je níže krátké srovnání některých charakteristik 1-fázových VS 3-fázových motorů:

  1. 3-fázové motory mají v klidovém stavu (při nečinnosti) ve vzduchové mezeře otočné pole. To znamená, že mají zablokovaný točivý moment. Na rozdíl od nich jednofázové motory nemají v nečinnosti žádné otáčivé pole, takže žádný točivý moment se zablokovaným rotorem ani nevzniká. Pro vytvoření rotujícího pole, které je třeba k startování je nezbytné analogové vinutí. Při jednofázových elektromotorech s integrálním výkonem je obsaženo v síti RLC.
  2. Zatímco proud rotoru a jeho ztráty jsou při třífázových motorů nepatrné, při rotoru jednofázového motoru s nulovým zatížením je proud a ztráty cítit.
  3. V určitém zlomovém okamžiku využívají 1-fázové motory v značné míře větší tok a větší množství aktivního materiálu jako ekvivalentní 3-fázové motory.