• frekvenční měniče elektromotory

    Nejvýhodnejší nabídky a Nejnižší ceny přepravy

    Okamžité dodání do 24 hodin / vše dostupné na skladě

Elektromotory - Frekvenční měniče - Elektropřevodovky

Elektromotor

Elektromotor je elektrické zařízení, jehož úkolem je přeměňovat elektrický proud na mechanický pohyb, respektive na mechanicko-rotační činnost. (Rotační elektromotor).

Zobrazit více

-elektromotor pracuje na základě fyzikálního jevu - elektromagnetismu

Princip elektromagnetismu spočívá v interakci elektromagnetických polí, které vytvářejí elektrické vodiče, v nichž protéká elektrický proud. Jinými slovy jde o vzájemné působení těchto polí s magnetickým polem permanentního magnetu.

Hlavní části elektromotoru


Elektromotor má dvě základní části - statickou (nepohyblivá část) - stator, a pohyblivou (zpravidla rotující) - rotor.

Uvnitř klasického rotačního motoru se rotor umisťuje tak, aby magnetické pole statoru a magnetické pole, vytvářené vodiči rotoru vytvářeli točivý moment, který se na tento rotor bude přenášet. Díky točivému momentu vzniká jeho rotace (otáčení) a tím pádem provádění mechanické práce.

Elektromotory se většinou konstruují na rotačním principu, ale vyrábějí se i neotáčivé elektrické motory, kterým se však nevěnujeme.

Naše nabídka elektromotorů


Je mnoho typů elektromotorů, ale nejpoužívanějšími elektromotory jsou asynchronní.

Asynchronní elektro-motory dělíme na:

• Jednofázový elektromotor s napětím 230V
• Třífázový elektromotor s napětím 400V

- nejpoužívanější jsou třífázové (400V)

Naše společnost se v divizi NN (nízkého napětí) věnuje výrobě všech základních typů elektromotorů nízkého napětí, které se používají v průmyslu.

Mezi standardní asynchronní třífázové elektro-motory (400V) patří:

• Standardní elektromotor
• Standardní elektromotor (11-375 kW, z litiny)
• Jednofázový elektromotor
• Brzdový elektromotor
• Dvojobrátkový elektromotor
• Elektromotor s převodovkou
• Vibrační elektromotory
• Pilové elektro motory

Jednofázové elektro-motory (230V) se využívají v menším rozsahu (např. obytné domy, menší provozy, restaurace), protože jejich používání je podmíněno třífázovou elektrifikací.

Výhody elektromotorů


Pohon elektromotorem je výslovně nejefektivnějším pohonem, jaký byl zatím vymyšlen. Některé z našich elektro motorů dosahují až 97% -ní efektivnost.

- pro srovnání klasický spalovací motor má účinnost 35%
- při parním stroji to je pouze 15%

Kde se vyrábějí elektromotory


Elektromotory se vyrábějí ve specializovaných továrnách, které se věnují výhradně této výrobě. Průběh výroby elektromotoru je náročný a vyžaduje velké know-how. Společnost VYBO Electric je rovněž jedním z výrobců některých elektromotorů.


Elektropřevodovka

Elektropřevodovka je mechanismus, který dokáže přenášet energii z jednoho zařízení do druhého. Může se používat na změnu otáček (RPM) nebo změnu výstupního momentu elektromotoru. Jelikož slouží k redukci rychlosti, je také známá jako redukční eletroprevodovka.

Zobrazit více

Využití elektropřevodovky

Elektropřevodovky se využívají v širokém spektru různých oblastí průmyslu. Elektropřevodovky se dají využít při mnoha aplikacích. Může jít například o přenos energie v těžkém průmyslu nebo pro řízení pohybu a manipulaci dynamického pohybu.

Princip fungování všech typů elektropřevodovek je velice podobný. Elektropřevodovka zaručuje při přenosu výkonu spolehlivost, protože pomocí nastavení relativního počtu zubů si umíme vypočítat poměr otáček převodovky.

Dělení elektropřevodovek

Podle tvaru, struktury a aplikace se mohou převodovky zařadit do těchto kategorií:

• pravoúhlé elektro-převodovky
• šnekové elektro-převodovky
• motorové elektropřevodovky
• mini elektro-převodovky
• planetová elektropřevodovka
• elektro-převodovka s paralelním hřídelem
• servo elektro-převodovky
• elektro-převodovka s vysokým kroutícím momentem
• harmonická elektro-převodovka
• převodovka soustruhu
• ozubená převodovka
• průmyslové převodovky
• inline převodovka
• elekroprevodovka s dvojitou redukcí
• elekroprevodovka s dutým hřídelem
• kuželová elekroprevodovka
• elektropřevodovky se šikmým převodem

Dělení podle ozubeného kola převodovky

Elektropřevodovky dělíme i podle typů ozubených kol, protože ozubená kola jsou jádrem všech typů elektropřevodovek.

Typy ozubených kol:
• šnekové kolo
• čelní ozubené kolo
• kuželové kolo
• spirálové ozubené kolo
• planetové kolo
• spirálové kuželové kolo

Známe několik hlavních elektropřevodovek:

šnekové převodovky
• planetové převodovky
• 90 stupňové převodovky
• převodovky otočného pohonu
• převodovky šroubových zvedáků (šroubový / šnekový převod s hřídelem)

Výhody elektropřevodovek

V souvislosti s různým převodovým poměrem převodovky, rychlostí, požadavky na mazání, spolehlivostí, náklady a účinností převodovky mají všechny typy převodovek jedinečné výhody a nevýhody.

Jak si vybrat tu správnou převodovku:

• Řiďte se hlavně konstrukčními a dynamickými parametry elektropřevodovky jako jsou: velikost, výkon, kvalita, účinnost, rychlost, převodový poměr a charakteristiky zatížení.
• Zkontrolujte parametry výkonu elektropřevodovky jako jsou životnost, spolehlivost, vibrace, hluk, přenosné přenosu a teplota.
• Ujistěte se, že vyberete správný materiál elektropřevodovky a technologii elektropřevodovky.
• Dávejte pozor, abyste si vybrali produkty, které mají nízké náklady, ale vysokou účinnost, přesnost a spolehlivost.


Frekvenční měniče

Frekvenční měnič je zařízení přijímající vstupní frekvenci (50 nebo 60Hz), kterou následně převádí na výstupní (až 400Hz). Existuje více druhů napájení frekvenčních měničů, konkrétně jsou to rotační frekvenční měniče a polovodičové frekvenční měniče. Rotační měniče frekvence využívají elektrickou energii na pohon motoru. Měniče polovodičové přijímají střídavý proud (AC) a mění ho na stejnosměrný elektrický proud (DC).

Zobrazit více

Frekvenční měniče a jejich komerční využití

V průmyslu je standardním napětím střídavý proud (AC). AC vyjadřuje počet cyklů za jednu sekundu (Hz nebo "hertz"), že výkon kolísá, pozitivní či negativní kolem neutrálního vztažného bodu.

Svět zná 2 standardy měničů frekvence:

• 50 Hz
• 60 Hz

Frekvenční měniče s 50 Hz převládají hlavně v Evropě, Asii a Africe, zatímco 60 Hz je standardem pro Severní Ameriku a některé další země z celého světa (např. Brazílie, Jižní Korea, Saúdská Arábie).

Neexistuje žádná výhoda jedné frekvence nad jinou. Mohou ale existovat podstatné nevýhody. Problémy zvyknou nastat, když je napájeno zatížení citlivé na vstupní frekvenci. Například elektromotory se zpravidla otáčejí při násobku výkonové frekvence. Elektromotor, který má frekvenci 60 Hz se bude otáčet při 1800 nebo 3600 otáčkách / min. Pokud se však použije frekvence 50 Hz, rychlost otáček (RPM) bude 1500 nebo 3000 ot / min. Jelikož takové stroje mají tendenci být citlivé na rychlost, frekvence na jejich chod musí být v souladu s plánovaným RPM. Klasické evropské strojní zařízení proto potřebuje 50 Hz vstup, a pokud běží v USA, potřebuje konvertor 60 až 50 Hz, aby se dostupný výkon 60 Hz zkonvertoval na 50 Hz. Totéž platí i naopak při konverzi výkonu 50 Hz na 60 Hz.

Společnost VYBOELECTRIC a.s. má pro vás širokou nabídku frekvenčních měničů.

Frekvenční měnič a zákony fyziky

Na rozdíl od přeměny napětí, která požaduje pouze pasivní transformátor, musí frekvenční měnič kompletně přetransformovat výkon, aby se změnila frekvence. Při rotačních měničích se přijímaná elektrická energie mění na mechanickou práci v hnacím motoru. Tato rotační síla je následně napájena na generátor, ve kterém se změní na elektrický výstup. tento proces si vyžaduje mnoho pohyblivých částí, mnoho hardwaru, hodně nákladů.

Velmi podobným stylem mění frekvenčný menič v pevné fázi přicházející střídavý proud na stejnosměrný prostřednictvím usměrňovače. Stejnosměrný proud se potom pomocí měniče převede na střídavý.

v pevné fázi přicházející střídavý proud na stejnosměrný prostřednictvím usměrňovače. Stejnosměrný proud se potom pomocí měniče převede na střídavý.